Odvoz elektroodpadu

17.10.2023

Elektro odpad a jeho likvidácia - Ako sa správne zbaviť elektroodpadu a iných elektrických spotrebičov? V tomto článku si o tom povieme viac.

Elektroodpad je niečo s čím sa stretáva každý z nás. Kúpime si práčku, chladničku, mikrovlnnú rúru, či nový televízor. Ten náš starý spotrebič už dosluhoval a nemáme s ním ďalej čo robiť. Je proste na vyhodenie a nepoužiteľný. Často krát sa však stáva, že takýto odpad nájdeme pri komunálnom odpade, odkiaľ ho však pracovníci OLO nevezmú. Ani sa im nečudujme, to nie je ich práca. Mali by sme sa však zamyslieť nad tým, prečo to niekto takto vyhodí ku komunálu? Možno nepozná služby odvozu odpadu Bratislava, alebo len jednoducho nemá na odvoz takéhoto odpadu možnosti.


Elektroodpad, často označovaný aj ako elektronický odpad alebo e-odpad, predstavuje elektronické zariadenia a elektrické komponenty, ktoré sa stali nepoužiteľnými, zastaranými alebo chybnými. Tento druh odpadu obsahuje rôzne škodlivé látky, vrátane ťažkých kovov a toxických látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť životné prostredie a ľudské zdravie, ak nie sú likvidované a spracované správne. Preto je dôležité vedieť, ako elektroodpad riadne zlikvidovať a vyhodiť.

  1. Recyklácia: Najlepší spôsob, ako spracovať elektroodpad, je recyklovať ho. Veľa elektroodpadu obsahuje cenné materiály, ktoré môžu byť opakovane použité. Napríklad, kovy ako železo, meď a hliník môžu byť recyklované a znovu použité na výrobu nových zariadení.

  2. Oddelený zber: Mnoho miest a komunít má systémy na oddelený zber elektroodpadu. Môžete doniesť svoj starý elektronický odpad na určené miesto alebo ho nechať vyzdvihnúť komunálnymi službami. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že elektroodpad skončí na mieste, kde sa bude správne spracovávať.

  3. Dane na elektronické zariadenia: V niektorých krajinách a regiónoch sa uplatňujú dane na elektronické zariadenia, ktoré sa používajú na financovanie programov na zber a recykláciu elektroodpadu. Tieto dane majú motivovať výrobcov a spotrebiteľov k udržateľnejšiemu správaniu.

  4. Zabezpečte zmazanie dát: Predtým, než sa zbavíte starých elektronických zariadení, uistite sa, že ste všetky osobné dáta z týchto zariadení odstránili. Použite na to bezpečné metódy mazania dát, aby sa zabránilo zneužitiu vašich osobných informácií.

  5. Nevyhadzujte elektroodpad na skládku: Elektroodpad by nemal skončiť na bežnej skládke. Rôzne chemikálie a materiály, ktoré sa v ňom nachádzajú, môžu znečisťovať pôdu a podzemnú vodu. Preto je dôležité dodržiavať pravidlá a smernice týkajúce sa odpadového hospodárstva vo vašej oblasti.

  6. Vyhľadajte informácie od miestnych orgánov: Pravidlá týkajúce sa likvidácie elektroodpadu sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti. Pre získanie konkrétnych informácií a odporúčaní na svoju lokalitu kontaktujte miestne úrady alebo organizácie zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom.

Správna likvidácia elektroodpadu je dôležitá pre zachovanie životného prostredia a ľudského zdravia. Pomáha to znížiť nebezpečenstvo znečistenia a získavať cenné suroviny, ktoré možno znovu použiť. Dôležité je dodržiavať miestne smernice a aktívne sa zapájať do programov recyklácie a likvidácie elektroodpadu, aby sme spoločne dosiahli udržateľnejšiu budúcnosť.

Ak máte takýto problém, potrebujete odniesť váš starý spotrebič do OLO a nemáte na to kapacity a možnosti, neváhajte nás kontaktovať a využiť našu službu Odvod odpadu, alebo nám zavolajte a dohodneme buď ExpresBA odvoz.